Santwarju ta' Fatima, Guardamangia/Pieta'

Komunita Dumnikana

Il-parro??a hija mag?quda ma' kunvent ta' reli?ju?i dumnikani li jiffurmaw parti mill-Provin?ja Dumnikana Maltija San Piju V.  "Il-komunita' hija ?-?entru u l-qafas tal-?ajja dumnikana.  Hija l-kuntest me?tie? g?all-a?wa li qeg?din ifittxu li jg?ixu flimkien l-umanita' tag?hom f'mixja ta' konverzjoni, u bi twe?iba personali g?as-sej?a tag?hom" (Kap. Prov. 2009, num. 75).  Flimkien mal-?ajja ta' talb u studju, il-?ajja komunitarja hija wie?ed mit-tlett pilastri ta' sisien g?all-kari?ma dumnikana tal-predikazzjoni.  G?al aktar informazzjoni dwar il-kari?ma dumnikana ?ur il-blog IS-SEJ?A DUMNIKANA  http://www.sejhadumnikana.blogspot.com/ 

 Il-komunita' fil-kunvent mag?qud mal-parro??a ta' Fatima hija mag?mula minn seba' patrijiet: 

 

 
 P. Vince Micallef, OP, Ph.Lic., M.A. (sciences of Religion)

 pirjol (01.11.2013)
 kappillan (11.12.2013)
 twelid: 02.03.1950
 profess.rel.: 22.09.1968
 sa?erdot: 20.07.1974
 mobile: 9916.4749

    

 

 P. Daniel Bonello, OP, B.A. (Hons)
 twelid: 17.04.1935
 profess.rel.: 23.10.1955
 sa?erdot: 18.03.1961

 

                                                                                                                                                                           

                                                                   

                                                   P. Mark Montebello, OP, S.Th.B.& L., Ph.Lic.& D., Jus.Crim.MSc. 
                                                      twelid: 07.02.1964
                                                      profess.rel.: 16.10.1983
                                                      sa?erdot: 14.07.1989
                                                      mobile: 9942.8984

                                                                              

 P. Joseph Vassallo, OP 
 vi?i-kappillan (11.12.2013)
 twelid: 12.08.1965
 profess.rel.: 22.10.1989
 sa?erdot: 02.07.1993
 mobile: 9927.5198 

  

  P. Gigi Sapiano, OP, S.Th. L. & Lic.
vi?i-kappillan (11.12.2013)
        twelid: 28.08.1941
profess.rel.: 16.10.1960
sa?erdot: 03.07.1966
mobile: 9926.8355

 

 

 

Bro Anthony Baldacchino OP
twieled: 05.07.1945
profess.rel.: 01.11.1962
mobile: 9929.0607Members Area

Recent Blog Entries

Recent Forum Posts

Newest Members

Recent Photos