Santwarju ta' Fatima, Guardamangia/Pieta'

Avviżi - LULJU, 2015                                                    

  1. Nhar it-Tlieta, 28, se tiġi ċċelebrata l-aħħar Tlieta qabel il-festa ta’ San Duminku fil-Parroċċa tal-Belt Valletta. Il-Lajċi OP u dawk kollha li jixtiequ jieħdu sehem se jkollna l-van li titlaq fil-5.15pm.
  2. Nhar l-Erbgħa, 29, l-aħħar Erbgħa tax-xahar, wara l-quddiesa tad-9.00am, ikun hawn l-adorazzjoni quddiem Ġesu Ewkaristija għall-Ministri tat-Tqarbin. L-adorazzjoni hi miftuħa għal kull min jixtieq jingħaqad magħhom .
  3. Il-Ħamis, 30, l-adorazzjoni lejn Ġesu Ewkaristija tkun immexxija mill-persuni ta’ kuntatt fis-6.00pm.

·     

 Infakkru li kull tieni sibt tax-xahar, niċċelebraw l-annivrsarji taż-żwieġ  fil-quudiesa tas-                  6.00pm.  Hija wkoll il-quddiesa tal-FAMILJA.

 Infakkru li s-sagrament tal-magħmudija fil-Parroċċa jiġi ċċelebrat dejjem fit-tielet Ħadd ta’ kull xahar, fil-quddiesa tal-10:00am.

·Kull tieni Tnejn tax-xahar issir il-laqgħa tal-KPP (Kunsill Pastorali Parrokkjali).  Jekk ikollok xi ideja ġdida jew proposta tista’ tgħaddiha lill-Kappillan jew lil xi membru tal-Kunsill. Jew jekk tippreferi b’e-mail tal-Parroċċa: [email protected]

 Kont taf li l-Parroċċa tagħna għandha l-sit eletroniku tagħha.  Agħti titwila biex tkun taf mill-qrib x’qed jiġri fil-Parroċċa: www.fatimaop.webs.com

 

Members Area

Recent Blog Entries

Recent Forum Posts

Newest Members

Recent Photos