Santwarju ta' Fatima, Guardamangia/Pieta'

Guestbook

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

13 Comments

Reply Mario Treeby
6:29 AM on January 8, 2014 
Minbarra l-website u l-facebook page kummissjonifestafatima, id-dilettanti tal-festa ghandhom wkoll facebook page ohra taht l-isem dilettanti festa fatima. Din hija pagna interessanti dwar il-fest taghna li jkun fiha hafna informazzjoni u ritratti matul is-sena kollha tal-attivitajiet kollha li jkunu qed isehhu fil-kummsisjoni festa. F'din il-pagna diga' ghandna fuq l-1100 membru u l-ghan taghna huwa li nkomplu nwasslu lehen il-festa taghna mad-dilettanti tal-festi u specjalment mal-parruccani taghna. Kulhadd huwa mistieden illi jippartecipa f'din il-pagna.
Reply Duncan
5:51 AM on November 19, 2013 
Nixtieq navza li l-Kummissjoni Festa waqqfet website u pagna uficcjali fuq facebook.
web - www.kummissjonifestafatima.com
facebook - www.facebook.com/kummissjonifestafatima

Ghal aktar taghrif tistghu tibaghtu email fuq [email protected]

Grazzi
Reply Duncan il-buqu
6:50 AM on October 22, 2013 
Hbieb nhar is-sibt li gej L Kummissjoni Festa se ttela attivita ohra b risq il-festa Madonna ta' Fatima.. Din id-darba se jkollna FENKATA. Tinkludi Appetisers, Spagetti biz-zalza tal-fenek, fenek, chips,haxix etc..u free drink . Prezz. Kbar 13 euros u tfal 6 euros.. Min ma jhobbx l-fenek ha jkun hemm tigieg..

Ghal biljetti xi hadd minn tal kumitat jew cemplu lili fuq 99405107

Narawkommmmm
Reply Philippe Agius
11:43 AM on May 12, 2013 
Sirs

I am the artist Painter Philippe agius residing at Guardamangia

On entering the Sacristy there is a painting, i done, title " Christ in the tomb XIV station.
Reply alan
11:58 PM on September 11, 2011 
jien alan andi 17 abbati il katidral il belt valletta u nxitiq nghin umatul il gimgha ukoll u anke nai emii bili nihu hiseb labbatini mort il vatikan pls ibat email jew cempili fuq 79015464
Reply pauline grech
7:19 AM on November 4, 2010 
Proset ta l-avvizi.
Reply anthony cordina
10:23 AM on October 20, 2010 
Hi Fr Michael,
prosit tassew ghall-websajt il-gdida tal-parrocca.
tislijiet mill-qalb,
anthony cordina (hu Helen)
Reply Fr.Joseph Zahra O.P.
10:41 AM on October 13, 2010 
Illum it-13 ta' Ottubru, ahna u nfakkru l-ahhar dehra tal-Madonna gewwa Fatima, nixtieq ninghaqad maghkom talanqas permezz ta dan il-guestbook (ghax il-prayer requests ma nafx kif jahdem sew!!). Jiddispjacini li ma nistax inkun maghkom minhabba mpenji ohra, imma zgur li nkunu maqghudin fit-talb. Pls illejla itolbu skond l-intenzjoni tieghi ukoll fis-Santwarju Nazzjonali u Parrokkjali tal-Madonna ta' Fatima. Sidtna Marija tberikna lkoll bl-imhabba materna taghha. Amen
Reply gordon Cilia
6:42 AM on October 1, 2010 
nice website proset taghsew proset kbira tmur il patrijiet dumnikani u lil kapila u lil fra vince ta tant gid kbir li jaghmlu proset ftalbi dejjem lahwa:-)
Reply Fr.Joseph Zahra
4:55 PM on September 18, 2010 
Ghaziz Fr.Vince. Jekk mal-aggornamenti tal-Liturgija tal Hadd, thoss li ghandek taghmel il-link ghas-site: www.xandarop.webs.com Tista taghmel dan b'mod trankwill. Fih qed naggorna il-filmati bis-siltiet u l-hsibijiet tal-Hadd li nkunu ser niccelebraw. Grazzi. Niltaqghu.